ΕΥΔΑΠ: Διαγωνισμός για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων επεξεργασίας νερού

57



Διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων επεξεργασίας έχει προκηρύξει η ΕΥΔΑΠ.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας στις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας του πόσιμου νερού, με το οποίο υδρεύεται η Αττική.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ανάδοχος αναμένεται να αναδειχθεί στις 21 Μαρτίου.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4412/2016.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων θα έχει επιτευχθεί το πολύ μέσα σε δύο χρόνια.

 

real



Source link